Stichting Bolswards Historie achtergrond

Meubilair

Een bijzonder meubelstuk vindt u op de burgemeesterskamer (alleen te bezichtigen wanneer deze niet in gebruik is). De afbeelding is van de zogenaamde secretariskast. Deze is gemaakt door de schrijnwerker Jacob Gijsberts, deze ambachtsman maakte ook het model (maquette) van het stadhuis. U vindt hem afgebeeld in een van de gebrandschilderde ramen van de trapopgang. In de raadszaal treffen wij eveneens werk van zijn hand. Het kunstvol gesneden portaal, de kastjes in de wand en de ombouw van de schouw zijn eveneens door hem tot stand gebracht.

Jacob was ook enige tijd burgemeester van Bolsward. In die tijd werd de stad o.a. bestuurd door zes burgemeesters, die elk vier jaar zitting hadden. Bijzonder om te vermelden is nog dat deze Jacob de vader is van de bekende Friese dichter Gysbert Japicx (1603-1666).

In de vierschaar (de plaats waar vroeger recht werd gesproken) treft u twee bijzondere kasten aan. Rechts staat de zogenaamde Lommerdkast. In deze kast werden door de lommerd de voorwerpen bewaard die in onderpand waren gegeven en weer konden gelost tegen betaling van de hoofdsom vermeerderd met de verschuldigde rente. De kast is van binnen geheel gevoerd met een plaat ijzer, waardoor sprake is van een brandkast. Op 31 juli 1919 werd door de gemeenteraad besloten de plaatselijke bank van lening op te heffen. De eigendommen van de bank, waaronder deze kast, vervielen aan de gemeente.

De andere kast is geen eigendom van de gemeente, maar een bruikleen van het Fries Museum. Dit is een zogenaamde keeftkast. Het op de kast aangebrachte houtsnijwerk is uitgevoerd in de vorm van vogels (kieviten). De kast was oorspronkelijk eigendom van de schilder Christoffel Bisschop (1828-1904).

© ZWF ontwerp