Stichting Bolswards Historie achtergrond

Gevelstenen

Tussen Workum en Bolsward heeft gedurende enige eeuwen een trekschuit gevaren. De vaart en de trekweg werden in de 17e eeuw voor rekening van de stad Workum, die ook verantwoordelijk was voor het onderhoud, aangelegd.. Zowel in Workum als Bolsward bevond zich een stal voor de paarden die de schuit trokken. De afstand van 12 kilometer werd in 1,5 uur afgelegd. Zo rond 1875 veranderde de vervoerswijze ingrijpend en behoorde de trekschuit tot het verleden. In de gevel van beide stallen was een identieke steen aangebracht. De stal die in Bolsward stond is nog jaren als woonhuis in gebruik geweest, zo halverwege de vorige eeuw afgebroken en de steen is toegevoegd aan de collectie van de oudheidkamer.

Een andere gevelsteen kwam in 1941 tevoorschijn bij het afbikken van de cementlaag van het pand Wipstraat 1. Op deze steen staat de volgende tekst:

“Laet haters haten, nieders nieden,

wat God ’t my hunt, dat moet elck lieden”.

Het pand Wipstraat 1 is circa 1975 gesloopt, waarna ook deze steen aan de collectie is toegevoegd.

De verzameling omvat een tiental stenen. Zowel in de toegankelijke opstelling als in de verdieping daarboven worden deze bewaard.

© ZWF ontwerp