Stichting Bolswards Historie achtergrond

Bodemvondsten

De twee op de foto afgebeelde schoentjes zijn gevonden op de plaats waar tot 1580 het Minderbroedersklooster van Bolsward stond. Na conservering maken zij deel uit van de collectie.

Veel van bij werkzaamheden in de stad gevonden voorwerpen zijn deel gaan uitmaken van de collectie. De vondsten betreffen onder andere glissen (benen schaatsen); (resten van) aardewerk, onder andere Jacobakannetjes; pijlpunten, tegelrestanten en beeldjes. Veelal zijn de beschadigde voorwerpen afkomstig uit de bij een woning behorende afvalput en dus door de eigenaar afgekeurd voor gebruik.

Bijzonder is (een deel) van een muntvondst. Deze vondst is gedaan in 1923 in een pand gelegen aan het Skilwyk. Gezien de datering, voor zover ze van een jaartal zijn voorzien gaat het om tussen 1558 en 1579 geslagen munten, is het goed mogelijk dat een vanwege de reformatie (± 1580) gevluchte katholiek zijn geld -hopend op betere tijden- in een aardewerken pot heeft begraven. Waarschijnlijk is de eigenaar van de munten in ballingschap overleden en dus nooit naar Bolsward teruggekeerd.

© ZWF ontwerp