Stichting Bolswards Historie achtergrond

Oudheidkamer

Sinds 1955 is het gemeentelijk museum (Oudheidkamer Bolsward) te vinden in de ruimte boven de “vierschaar “ van het tussen 1614 en 1617 gebouwde stadhuis.

Met uit Bolsward afkomstige voorwerpen wordt de historie van Bolsward zichtbaar gemaakt.

Bijzonder zijn onder andere:

  • zilveren voorwerpen van Bolswarder zilversmeden;
  • in Bolsward geslagen munten;
  • 18e eeuws aardewerk geproduceerd in de tussen 1737 en circa 1800 werkzame gleibakkerij.

De representatieve ruimten van dit voormalige stadhuis (o.a. burgemeesterskamer; vierschaar en raadszaal) zijn te bezichtigen. Per 1 januari 2011 is de gemeente Bolsward opgegaan in de gemeente Sûdwest-Fryslân en heeft het gebouw zijn functie als bestuurscentrum verloren.
Er is voor de representatieve ruimten een (gratis) folder beschikbaar in het Duits, Engels, Frans, Frysk en Nederlands.

Bezoekadres: Jongemastraat 2, 8701 JD Bolsward 

Het beheer van de collectie wordt verzorgd door een groep vrijwilligers van Stichting Bolswards Historie. Voor vragen kunt u een e-mail verzenden aan j.keuvelaar@ziggo.nl.


Restauratie en verbouw Stadhuis Bolsward

In verband met de restauratie, verbouw en de tijdelijke opslag van de collectie van de Oudheidkamer zal Stichting Bolswards Historie het Stadhuis vanaf 1 januari 2018 niet meer opstellen voor het publiek.

Stichting Bolswards Hstorie zal ter zijner tijd het beheer van de Oudheidkamer overdragen aan de nieuw op te richten Stichting "Museum Bolsward"; één en ander in overleg met de gemeente SWF, als eigenaar van de collectie.
Samen met de bibliotheek, het gemeente loket, toeristeninformatiepunt en het gemeente archief in het Histrisch Centrum Westergo zal "Museum Bolsward" in het vernieuwde Stadhuis worden ondergebracht.

Vanaf het voorjaar 2020 is het Stadhuis weer open voor het publiek.

 

© ZWF ontwerp