Stichting Bolswards Historie achtergrond

Oudheidkamer Stadhuis

Restauratie en verbouw Stadhuis Bolsward


In verband met de restauratie, verbouw en de tijdelijke opslag van de collectie van de Oudheidkamer zal Stichting Bolswards Historie het Stadhuis vanaf 1 januari 2018 niet meer opstellen voor het publiek.

Stichting Bolswards Historie zal ter zijner tijd het beheer van de Oudheidkamer overdragen aan de nieuw op te richten Stichting "Museum Bolsward"; één en ander in overleg met de gemeente SWF, als eigenaar van de collectie.
Samen met de bibliotheek, het gemeente loket, toeristeninformatiepunt en het gemeente archief in het Histrisch Centrum Westergo zal "Museum Bolsward" in het vernieuwde Stadhuis worden ondergebracht.

Vanaf het voorjaar 2020 is het Stadhuis weer open voor het publiek.

 

© ZWF ontwerp