Stichting Bolswards Historie achtergrond

Werkgroep Oudheidkamer

In de op 25 april 1978 gehouden raadsvergadering van de gemeente Bolsward werd besloten, dat de gemeente Bolsward:
1. alle door derden aan de Stichting Bolswards Historie (SBH) in bruikleen verstrekte voorwerpen eveneens in bruikleen zal overnemen.
2. de voorwerpen van de Stichting Bolswards Historie (om niet) in eigendom zal overnemen.

Hiermee was het gemeentelijke Museum Oudheidkamer een feit. Het beheer lag aanvankelijke onder verantwoordelijkheid van B&W, in de handen van de de heer H.J. van der Zee. Ook na zijn pensionering heeft hij nog een aantal jaren het beheerd verzorgd. De administratie van de Oudheidkamer werd ingaande 1986 ondergebracht bij de afdeling Onderwijs en Welzijn van de gemeente.

Nadat de heer Van der Zee had aangegeven definitief te willen stoppen met het werk voor de Oudheidkamer, werd ook het beheer overgedragen aan deze afdeling. Die situatie duurde tot april 2005, waarna het beheer kwam te berusten bij een beheercommissie, bestaande uit een vijftal vrijwilligers. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling en dus de opheffing van de gemeente Bolsward per 1 januari 2011, is het eigendom van de voorwerpen in de Oudheidkamer in handen gekomen van de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân, maar het beheer van de Oudheidkamer weer toegekend aan de Stichting Bolswards Historie.

De leden van voornoemde beheercommissie hebben zich evenwel spontaan bereid verklaard de werkzaamheden als voorheen te willen voortzetten onder de noemer “Werkgroep Oudheidkamer” van Stichting Bolswards Historie. Zij zorgen er namelijk tevens voor dat de verzameling zo goed mogelijk wordt aangevuld door middel van het verwerven van bruiklenen, schenkingen en aankopen van betreffend Bolswards erfgoed.

© ZWF ontwerp