Stichting Bolswards Historie achtergrond

Werkgroep Archieven

De werkgroep besteedt aandacht aan de vastlegging van historische zaken van Bolsward in beeld en geluid en streeft er naar om zoveel mogelijk interessante zaken over Bolswards historie via presentaties en publicaties te presenteren aan de bevolking van Bolsward. Sinds 2007 is de werkgroep vooral bezig met het digitaliseren van foto’s, glasplaatjes, krantenknip­sels en andere papieren met interessante gegevens erop. Zodoende ontstaat een digitaal archief waarin het gemakkelijk zoeken is, waardoor interessante verzamelingen en lezingen kunnen worden samengesteld. De werkgroep heeft faciliteiten voor activiteiten en opslag van alle mogelijke gegevens in de voormalige refter van het Martinushuis. Zonodig zal dit naar behoefte worden uitgebreid.  De SBH-website op internet is vanaf begin 2009 toeganke­lijk voor het publiek. Ook het digitale archief is voor een belangrijk deel toegankelijk voor site-bezoekers. Dan is het natuurlijk nodig dat de werkgroep wordt gevoed met gegevens, want daardoor kan het archief uitgroeien tot een waardevol naslagwerk over historisch Bolsward. Daarom ook een dringende oproep aan Bolswarders over de hele wereld om eventuele gegevens uit het oude Bolsward beschikbaar te stellen aan de SBH-werkgroep. Dit hoeft niet blijvend in natura, want we kunnen kopiëren en scannen, waardoor originelen snel weer terug kunnen naar de eigenaar. Ook een appèl aan mensen, die spullen van  dierbaren moeten opruimen: Á.u.b. denk aan onze werkgroep wanneer u schijnbaar waardeloze spullen moet ruimen. Geef het af in onze ruimte aan het Broereplein en laat de werkgroep het zeven op gegevens over oud-Bolsward.

© ZWF ontwerp