Stichting Bolswards Historie achtergrond

Werkgroepen

Onder auspiciën van SBH functioneren een viertal werkgroepen. 

- werkgroep archieven
- werkgroep oudheidkamer
- de redactiecommissie
- werkgroep archeologie
- werkgroep restauratie historische panden 


Het bestuur van SBH is in principe volledig verantwoordelijk voor de kosten en het doen en laten van de werkgroepen.

© ZWF ontwerp