Stichting Bolswards Historie achtergrond

ANBI

Stichting Bolswards Historie staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).
Onze doelstelling, contactgegevens en de bestuurssamenstelling staan vermeld op deze website.
Het Bestuur hanteert voor haar bestuursleden geen beloningssysteem en heeft derhalve ook geen beloningsbeleid.

Momenteel is het Bestuur bezig om haar visie en beleidsplan bij te stellen.
Wilt u inzage in ons huishoudelijk reglement dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar bestuur@stichtingbolswardshistorie.nl.
KvK 41001100
RSIN 006603002

IBAN nr. NL37ABNA0215301870

© ZWF ontwerp