Stichting Bolswards Historie achtergrond

Jaarlijkse donateursavond op vrijdagavond 12 april 2019

Categorie: Algemeen
22-01-2018
Onze jaarlijkse donateursavond zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 12 april 2019 aanvang 19.30 uur, traditie getrouw in Ons Gebouw. 

Na de pauze zal er een lezing plaatsvinden door drs. Klaas Saverda, journalist, met het thema "Van de Haas naar Den Haag", een journalistiek testament met Bolsward als bakermat.
Zie ook de website www.testamentvandepers.nl
Terug
© ZWF ontwerp