Stichting Bolswards Historie achtergrond

De SBH wordt bestuurd door het Stichtingsbestuur bestaande uit zeven personen en vergadert in principe elke maand in de voormalige ontvangstkamer van het Elgersmahuis, onderdeel van voormalig Huize Martinus, aan de Grote Dijlakker.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Cor Greydanusvoorzitter  0515 - 580770
Jan Sangerssecretaris / archieven  0515 - 572217 óf
  06 - 53145716
Brenda Nijboerpenningmeester/notuliste  06 - 23431273
Daniël Nautaalgemene zaken  06 - 23096263
Rob Veldmanbouwkundige zaken      06 - 83543096
Mieke Kasimier-Stevens    facilitaire zaken  0515 – 574570
Marjan Zijlstraalgemene zaken

 
Ons secretariaat is gevestigd aan De Drift 27, 8701 LN Bolsward.

 Bestuursleden

© ZWF ontwerp