Stichting Bolswards Historie achtergrond

Oudheidkamer

Sinds 1955 is het gemeentelijk museum (Oudheidkamer Bolsward) te vinden in de ruimte boven de “vierschaar “ van het tussen 1614 en 1617 gebouwde stadhuis.

Met uit Bolsward afkomstige voorwerpen wordt de historie van Bolsward zichtbaar gemaakt.

Bijzonder zijn onder andere:

  • zilveren voorwerpen van Bolswarder zilversmeden;
  • in Bolsward geslagen munten;
  • 18e eeuws aardewerk geproduceerd in de tussen 1737 en circa 1800 werkzame gleibakkerij.

De representatieve ruimten van dit voormalige stadhuis (o.a. burgemeesterskamer; vierschaar en raadszaal) zijn te bezichtigen. Per 1 januari 2011 is de gemeente Bolsward opgegaan in de gemeente Sûdwest-Fryslân en heeft het gebouw zijn functie als bestuurscentrum verloren.
Er is voor de representatieve ruimten een (gratis) folder beschikbaar in het Duits, Engels, Frans, Frysk en Nederlands.

Bezoekadres: Jongemastraat 2, 8701 JD Bolsward 

De Oudheidkamer is bereikbaar onder telefoonnummer: 0515 - 572028 (privénummer beheerder)

De openingstijden voor 2017 zijn nog niet bekend.

Toegang: gratis; een gift wordt op prijs gesteld.


Het beheer van de collectie wordt verzorgd door een groep vrijwilligers van Stichting Bolswards Historie. Voor vragen kunt u een e-mail verzenden aan j.keuvelaar@ziggo.nl.

© ZWF ontwerp